Een close-up van advocaat Natalie Van Dyck die aan een bureau zit met cliënten

1. Ondernemingsinformatie.

Ons advocatenkantoor is een Groepering van Advocaten in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten. De Groepering is een feitelijke vereniging met zetel te 2000 ANTWERPEN, Schermerstraat 30 en met ondernemingsnummer 0768.707.380. Deze groepering bestaat uit twee eenheden:

  1. De B.V. ANTONISSEN ADVOCATEN, ondernemingsnummer 0817.575.089 en met als advocaten Ben ANTONISSEN en Julie GOYVAERTS.
  2. De B.V. VERVAEKE & CO, ondernemingsnummer 0636.854.785 en met als advocaten Nikolaas VAN STEENKISTE en Natalie VAN DYCK.

De advocaten oefenen hun beroep uit als vennoot of medewerker in een van deze eenheden.

U kan het kantoor en de advocaten per brief contacteren op het kantooradres Schermersstraat 30 te 2000 ANTWERPEN, per fax op het nummer +32(0)33693681 of +32(0)33033901, per telefoon +32(0)33693680 of +32(0)33033900, per mail op info@castor-advocaten.be.

2. Beroepsaansprakelijkheid.

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is verzekerd door de verzekering afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies als verzekeringnemer bij de verzekeraar AMLIN EUROPE voor een maximumbedrag van 2.500.000 € per schadegeval. Deze polis verleent dekking over de hele wereld voor activiteiten uitgevoerd vanuit het kantoor van CASTOR ADVOCATEN in België, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis (claims in de VS of Canada of onder de wetgeving of rechtsmacht in de VS of Canada). De verzekeringsattesten van de advocaten worden U op gewone vraag in kopie ter inzage bezorgd.

3. Dienstverlening.

U kan bij het advocatenkantoor terecht voor de volgende diensten: bijstand en vertegenwoordiging bij gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillenbeslechting, juridisch advies, onderhandeling, conflict-begeleiding, bemiddeling.

4. Informatie en klachten.

Indien verdere informatie wenst te bekomen of indien U een klacht heeft, kan U ons per post, e-mail of fax bereiken. Voor klachten kan U ook terecht bij de Stafhouder van de Orde en bij de Ombudsdienst Geschillen Advocaten OCA.

5. Erelonen.

Wij leveren onze diensten tegen de ereloon- en kostenvoorwaarden die duidelijk zijn voorzien in de Algemene Voorwaarden en Tarieven die U op deze website kunt vinden. Wij delen de financiële voorwaarden voor uw dossier bij het begin van uw zaak mee en vragen U om uw akkoord. Het ereloon kan op verschillende wijzen worden vastgesteld. Dit zijn meestal ofwel een tarief per uur, ofwel een percentage op de waarde van de vordering. Wij verduidelijken steeds vooraf de kostenplaat van onze diensten, maar het is eigen aan de activiteiten van advocaat dat een exacte en voorafgaandelijke opgave van de kosten niet mogelijk is, omdat wij niet kunnen voorzien hoe uitgebreid onze prestaties zullen worden.

6. Beroepsregels en gedragscodes.

De advocaten zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Antwerpen. Zij zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Orde van Advocaten te Antwerpen. U kunt deze raadplegen op www.advocaat.be en op www.balieantwerpen.be.

7. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

De advocaten van het kantoor zijn onderworpen aan de buitengerechtelijke geschillenbeslechting zoals geregeld in het “Reglement Invordering van Erelonen” van de Balie te Antwerpen dd. 27 juni 2005. U vindt daarover informatie op de website van www.balieantwerpen.be.

Uw situatie samen eens bespreken?

Een close-up van advocaat Natalie Van Dyck die aan een bureau zit met cliënten